ลพบุรี-บรรยากาศการจัดงาน ย้อนวันวาน งานลอยกระทง เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เที่ยวงานร่วมลอยกระทง

15

เมื่อคืนของวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา (ซึ่งเป็นวันลอยกระทง เพื่อขอขมาต่อแม่คงคา ของคนไทย) ที่บริเวณสระน้ำค่ายเอราวัณ หน้ากองบัญชาการกรมรบพิเศษที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดงานประเพณีลอยกระทง ย้อนวันวาน งานลอยกระทง ประจำปี 2563 ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกับ กองพลรบพิเศษที่ 1 และสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอด ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่อง ณ บริเวณสระน้ำค่ายเอราวัณ หน้ากองบัญชาการกรมรบพิเศษที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำหรับประเพณีงานลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจะจัดงานในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตามความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและเชื่อกันว่าการลอยกระทงนี้จะสามารถบูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการกราบขอขมาแม่คงคาทีได้เคยล่วงเกินไป ด้วยการทิ้งขยะและสิ่งอื่นๆลงไปในแม่น้ำ ซึ่งคนไทยได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญ ของประเพณีลอยกระทง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เสริม ภายในท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนภายในตำบล โดยภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1เขาสามยอด, การสาธิตและให้ความรู้ในการประดิษฐ์กระทง, การจำหน่ายสินค้าชุมชนในตลาดประชารัฐ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานในวันนี้ต่างพากันแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสีสันสดใสและสวยงามได้ออกมาร่วมกันรำวงย้อนยุค แบบไทยๆกันอย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างสีสันสนุกสนานให้กับงาน ย้อนวันวาน งานลอยกระทง ในปีนี้

ผู้สื่อข่าวอนันต์ อ่ำทอง