แม่ฮ่องสอน-ทหารใหม่ไปกอง ผลัด 2 รอง ผอ.รมน.มส.ให้กำลังใจ มีทั้งสมัครใจและจับใบดำใบแดง 243 คน ญาติมาส่งเพียบ

22

ที่บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอง ผอ.รมน.มส.) , พันเอก อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์ สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับทหารใหม่ ทหารเกณฑ์ผลัด 2 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 243 คน หลังจากเข้ารับการเกณฑ์เมื่อ เพื่อส่งตัวเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ หลังจากประกาศให้มีการเกณฑ์ทหารเมื่อ วันที่ 25 ก.ค.63 ที่ผ่านมา และผลัดที่ 1 ได้ถูกส่งตัวเข้ากองประจำการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 จำนวน 246 คน

สำหรับทหารเกณฑ์ผลัด 2 จำนวน 243 คนที่จะส่งเข้ากองประจำการในวันนี้ 1 พ.ย.63 แยกเป็นพื้นที่ อ.เมือง , อ.ขุนยวม จำนวน 63 คน ถูกส่งไปประจำการ ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัญฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนที่เหลือ จำนวน 180 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง , อ.สบเมย , อ.แม่ลาน้อย จะถูกส่งตัวเข้ากองประจำการ ที่กรมทหารราบที่ 7 ,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ,กองพันพัฒนาที่ 3 และศูนย์สงครามพิเศษ จ.เชียงใหม่ โดยจะเป็นทหารรับใช้ชาติ 2 ปี 1 ปี และ 6 เดือน ตามวุฒิการศึกษาที่สมัครใจและจับฉลาก โดยพาะผู้ที่สมัครใจมาเป็นทหารมีความหวังให้กับอนาคตของตนเองและครอบครัวเพื่อจะไปสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในโอกาสต่อไป โดยมีญาติพี่น้อง ครอบครัว เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม

พันเอก มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.มส. กล่าวให้กำลังใจทหารใหม่ทุกนายว่า น้อง ๆ ทหารใหม่ที่ถูกเข้ากองประจำการทุกนายเป็นผู้ที่เสียสละและมีเกียรติ พร้อมที่จะไปทำหน้าที่รับใช้ชาติ สมกับเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในตัวทหารใหม่ทุกนาย หวังว่าจะได้เรียนรู้ วิธีปฏิบัติตน การฝึกฝนระเบียบวินัย และวิชาทหาร รวมทั้งการอยู่ร่วมกันภายในหน่วยทหารเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังจินสำนึก ให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล