กาฬสินธุ์-กฐินศรัทธาสมทบทุนสร้างศาลาวัด

15

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยไทยทาน เป็นกองบุญทอดกฐินถวายวัดโนนสะอาดวารี บ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ และบำรุงพระพุทธศาสนา

ที่วัดโนนสะอาดวารี บ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน โดยมีพระครูโพธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนายชัญญา  ภูอ่างทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ.ขมิ้น หมู่ 5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะศรัทธาร่วมกันทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และให้เป็นสถานที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชนโอกาสต่างๆ

ทั้งนี้ ก่อนพิธีทอดกฐิน คณะศรัทธา ร่วมจัดริ้วขบวนแห่องค์กฐินรอบศาลาอเนกประสงค์ 3 รอบ โดยขบวนแห่ประกอบไปด้วยธงทิว เต่า ตะขาบ นางมัจฉา จระเข้ มีการละเล่นดนตรีบรรเลงเพลงทำนองอีสานลายพิณเสียงแคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อิ่มบุญ อิ่มใจในการแห่องค์กฐิน

ภาพ/ข่าว ยุทธนา  เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์