ลูกศิษย์วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถ้ำวังพญานาคาธิบดี ร่วมใจทอดกฐินโจรวันสุดท้าย ยังสำนักสงฆ์จานเก่า

76

ชาวบ้านจานเก่า ร่วมกับ บรรดาลูกศิษย์วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถ้ำวังพญานาคาธิบดี ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมใจทอดกฐินโจรวันสุดท้าย ยังสำนักสงฆ์จานเก่า อายุกว่าพันปี แต่ไม่มีกฐิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ สำนักสงฆ์จานเก่า บ้านจานเก่า ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้าน ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม นำโดย พระครู วิจิตร วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัด ได้มอบหมายให้ลูกศิษย์นำกองกฐินมาทอดถวายยังสำนักสงฆ์ดังกล่าว ในวันสุดท้ายที่จะสามารถทอดกฐินได้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตามจารีณประเพณีนับเป็นวันสุดท้ายที่ชาวพุทธจะสามารถประกอบพิธีทอดกฐินได้ ก่อนที่จะมีประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนของวันนี้ ประกอบกับที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ ไม่มีใครประกาศจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ทั้งที่เป็นสำนักสงฆ์ เป็นแหล่งที่ก่อกำหนดของคนในชุมชนตำบลโคกจาน ที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีหลักฐานคือมีสิมเก่า หรือโบสถ์เก่าอายุกว่าพันปี

จากเรื่องเล่าในอดีตที่ผ่านมา ได้มีชาวบ้านได้อพยพมาก่อสร้างบ้าน ตั้งชุมชนบริเวณตรงนี้ และได้สร้างวัดขึ้น เรียกชุมชนจาน เพราะมีต้นจานออกดอกบานสะพรั่งทั่วท้องทุ่งสวยงาม แต่จากนั้นได้เกิดโรคระบาด โรคห่า มีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ผู้นำชุมชนจึงพาชาวบ้านอพยพไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำ คือลำห้วยวะ ซึ่งปัจจุบันคือ บ้านโคกจาน กลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีกว่าสามพันครัวเรือน ชาวบ้านจึงได้รวบรวมกันมาทอดกฐินโจร คือไม่ต้องจองล่วงหน้าทอด ในวันนี้

///////////////////////////

นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ