ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดงานลอยกระทง “ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี63”

13

คืนวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี63” จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยบรรยากาศผู้มาร่วมงานจะแต่งกายย้อนยุคในสมัยต่างๆ หรือสมัยลพบุรี เช่น การแต่งกายของสุภาพสตรี สวมเสื้อแขนพอง กระโปรงบาน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมเสื้อเชิ้ต คาดสายเอี๊ยม สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนานรื่นเริงให้กับประชาชน

ซึ่งกิจกรรมเมื่อคืน(30 ตุลาคม 2563) ก็มี พิธีเปิดงาน การประกวดกระทงจากหน่วยงานต่างๆและชุมชนในเขตเทศบาล การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิดและประเภทสวยงาม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ(รอบแรก) การแสดงของนักเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี การแสดงมหรสพ ส่วนในคืนนี้(วันที่ 31ตุลาคม 2563) วันลอยกระทง ก็จะมีพิธีขอขมาพระแม่คงคา การประกวดกระทรงประดิษฐ์ การประกวดนางนพมาศ การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม การแข่งขันชกมวย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ สินค้าOTOP และหลังจากนั้นก็จะเป็นการร่วมกันลอยกระทงในเวลาประมาณ 23.30 น.ของวันเดียวกัน

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง