ลพบุรี-สิ้นพระเกจิอาวุโสที่สุดของลพบุรี

25

สิ้นพระอาวุโสที่สุดของเมืองลพบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหานิกาย อายุ 97 พรรษา 70 ด้วยระบบหายใจล้มเหลวฉับพลัน ทามกลางความเสียใจของคณะสงฆ์ และลูกศิษย์

เมื่อเวลา 03.30 น.วันที่ 30 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้วว่า พระครูกิตติคุณาภรณ์ (หลาวพ่อศักดิ์) เจาอาวาสวัดทองแท่งนิสยาราม ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี ได้มรณภาพ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลัน ซึ่งสร้างความโศรกเศร้าเสียใจให้กับคณะสงฆ์ และลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมาก เพราะ หลวงพ่อศักดิ์ เป็นที่มีอายุมาที่สุดในคณะสงฆ์ของ จ.ลพบุรี ด้วยอายุ 97 ปี 6 เดือน 70 พรรษา พระครูกิตติคุณาภรณ์ (สมศักดิ์ นีลวณฺโณ) เดิมชื่อ สมศักดิ์ อยู่ศรี เป็นชาวอำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.2486 ที่วัดโคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี และได้ย้ายมาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส วัดทองแท่งนิสยาราม ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ.2505 และต่อมา ได้รับการตราตั้งสัญญาบัตรพัดยศ เป็นพระครูกิตติคุณาภรณ์ ในปี พ.ศ.2523 และแต่งตั้งเป็นพระอุปปัชฌาย์ ต.บางขันหมาก – พรหมมาสตร์ ในปี พ.ศ.2532 และต่อมา ปี พ.ศ.2556 ได้รับแต่งตั้ง เป็น พระครูที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก และ เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

หลวงพ่อสมศักดิ์ เป็นพระที่มีอายุ และพรรษามากที่สุดใน จ.ลพบุรี เป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สร้างความเจริญ รุ่งเรื่องให้กับวัดทองแท่งนิสยารามเป็นอย่างมาก ร่วมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตรใจ เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธ ทั้งใกล้และไกลเป็นอย่างมาก นอกจากท่านจะเป็นพระที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ท่านยังมีเมตตราชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของกระดูก ท่านมีความชำนาญ รักษาให้กับผู้ป่วยหายมาแล้วเป็นจำนวนมาก และท่านยังเป็นผู้ที่มีญาณแกร่งกล้า โดยการนิมนต์นั่งปรกอธิฐานจิตร ในพิธีต่างอีกมามาย ในส่วนของ เครื่องรางของขลังของท่านที่ได้สร่งก็มีอยู่ แต่ไม่มากนัก

การตั้งศพบำเพ็ญกุศล โดยตั้งสรีระของท่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดทองแท่งนิสยาราม โดยในวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.63) เวลา 14 .00 น.จะเปิดให้คณะสงฆ์ และญาติโยม ลูกศิษย์ ทำพิธี สงน้ำศพ และในเวลา 17.00 น.จะทำพิธีน้ำหลวงอาบศพ โดยนายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน และจำการตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา 20.00 น. จนครบ 100 วัน //////

อนันต์ อ่ำทอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี