กาฬสินธุ์-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

21

 ที่ห้องประชุมเพชรแพรวา อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รุ่น Puritan Bennett 840 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 8000,000  บาท  ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสำหรับใช้ในผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทุกประเภท ให้แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝายบริหาร(รก.) นายแพทย์ไพบูลย์ วรรณศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และนางทัศมนภรณ์ วรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน

สำหรับการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์