พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์และซุ้มประตูวัดบกจันทร์นคร ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

35

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์และซุ้มประตูวัดบกจันทร์นคร ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพลเอกธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และครอบครัวภิญโญภานุวัฒน์ เป็นประธานและเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้ มีพลตรีกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 พันเอกนรธิป โพยนอก รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอขุขันธ์ แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมในพิธี ได้ยอดเงินสมทบองค์กฐิน จำนวน 2,063,419 บาท(สองล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ณ วัดบกจันทร์นคร ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ