บุรีรัมย์-พลิกวิกฤตช่วงน้ำหลากเร่งสูบเติมอ่างจระเข้มากสำรองไว้ผลิตประปาหน้าแล้ง

13

พลิกวิกฤตช่วงน้ำหลากเร่งสูบผันน้ำจากลำห้วยเติมอ่างจระเข้มาก แหล่งผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจตัวเมืองบุรีรัมย์ ที่ยังมีปริมาณน้ำกว่าเกณฑ์เพียง 46 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่างกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองไว้ผลิตประปาหน้าแล้งลดปัญหาขาดแคลนน้ำ

(24 ต.ค.63) จังหวัดบุรีรัมย์ได้พลิกวิกฤตช่วงฤดูน้ำหลาก และหลายอ่างเก็บน้ำมีปริมาณเกินความจุต้องระบายออก ก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำทั้งจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (นครราชสีมา) , องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการชลประทานจังหวัด มาทำการสูบผันน้ำจากลำห้วยต่างๆ เข้าไปเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อสำรองไว้ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองบุรีรัมย์ เนื่องจากปัจจุบันอ่างห้วยจระเข้มากดังกล่าวยังปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์เหลือเพียง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 46 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่างกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยทางจังหวัดจะเร่งระดมสูบผันน้ำเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเฉลี่ยวันละ 22 ชั่วโมง และจะสูบอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะมีน้ำสำรองในอ่างอย่างเพียงพอในการผลิตประปาไม่ให้กระทบกับผู้ใช้น้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบอีกแหล่งที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง ก็มีน้ำเพียง 3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่างกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางจังหวัดก็ได้สร้างคลองเชื่อมเพื่อดึงน้ำมาเติมสำรองเช่นกัน

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์