เลย- อ.ท่าลี่ การ์ดไม่ตก ป้องกันเข้มแนวชายแดนเป็นระบบและต่อเนื่อง

25

เลย- อ.ท่าลี่ การ์ดไม่ตก ป้องกันเข้มแนวชายแดนเป็นระบบและต่อเนื่อง อ.ท่าลี่ จ. เลย วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนประตูไปสู่ สปป.ลาว

วันที่ 22 ต.ค.12563 นายประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่ เปิดเผยว่า อำเภอท่าลี่ จ.เลย ได้ดำเนินการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวด จากการที่ อ.ท่าลี่ เป็นพื้นที่ชายแดนประตูไปสู่ สปป.ลาว นั้น อ.ท่าลี่ได้ร่วมกับส่วนราชการ ประกอบด้วยพ.ต.ท.ปัจมานนท์ เมฆเลื่อม สว.ตม.จว.เลย พร้อมด้วย ร.ต.อ.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง รอง สว.ตม.จว.เลย/ร้อยเวรจุดตรวจฯ เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอท่าลี่ กำลังหน่วยควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมหน้าด่านศุลกากร ในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางข้ามชายแดนทั้งขาเข้าและขาออกอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละคนที่เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย

ในช่วงนี้จะต้องทำการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แม้ขณะนี้ อ.ท่าลี่ จะยังเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ แต่จะประมาทไม่ได้ เนื่องจากอาจมีคนพยายามลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านด่านตรวจโรคตามแนวชายแดน ฉะนั้นเรามีการใช้ทีม อสม.ในการขับเคลื่อนทุกอาทิตย์ โดยการลงพื้นที่ไปแจ้งเตือนราษฎรในการป้องกันตนเอง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่ๆจำเป็นหรือในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะ ให้รักษาตัวเอง และช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดคนลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย

ส่วนมาตรการป้องกันสถานศึกษานั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้มีการมอบหน้ากากผ้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันการป้องกันสถานที่หน่วยงานบริการของรัฐ ทางอำเภอมีการควบคุมและออกตรวจอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมไทยชนะของรัฐบาล เชื่อได้ว่าจากมาตรการการป้องกันโรคดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน จะทำให้ อ.ท่าลี่ได้ สามารถควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย