สุรินทร์-กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

43

สุรินทร์-“กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน ” 2,000 คน ได้รวมตัวกันที่สวนเฉลิมพระเกียรติ(สวนใหม่)เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และขอร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

วันนี้(21 ต.ค.2563) “กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน ”  2,000 คน ได้รวมตัวกันหน้า สวนเฉลิมพระเกียรติ(สวนใหม่) เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และขอร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย โดยจะไม่ยอมให้ผู้ใด หมิ่นเบื้องสูง ซึ่งในหลายพื้นที่รวมตัวกัน โดยใส่เสื้อเหลืองและชูพระบรมสาทิศลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งโบกธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติสีเหลือง เพื่อปกป้องสถาบัน โดยขอให้รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย กับบุคคลมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติไทย โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความผูกพันภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในการนี้มีนายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์  สส.พรรคพลังประชารัฐ สุรินทร์ เขต 2, นายศักดินันท์ ศภนิมิตมนตรี, น.ส.ธัญญรัตน์  ตุ่มนอก, นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ, และนายภวิษศักดิ์ วงศ์เสถียร์ชัย ในฐานะผู้แทนประชาชนที่ออกมาร่วมครั้งนี้ ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองถือป้าย เรารักในหลวง “กลุ่มคนสุรินทรจงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน ” และอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวกับการเมือง เพื่อแสดงจุดยืนจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันที่สร้างแผ่นดินไทย ให้คงอยู่อย่างมั่นคงมาตราบทุกวันนี้

 นอกจากนี้ “กลุ่มคนสุรินทร์จงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบัน “ชาวสุรินทร์ร่วมกันประกาศจตนารมณ์ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันและร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปกป้องสถาบัน พร้อมกับร่วมกันชูพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ และบันทึกภาพร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปกป้องสถาบัน พร้อมทั้งเรียกร้องขอให้ฝ่ายบ้านเมือง ได้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่หมิ่นเบื้องสูง หรือกระทำการไม่เหมาะสมต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รัก และเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

ภาก/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี