ยโสธร-จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

41

จังหวัดยโสธรจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกบริการประชาชนฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี พร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คน ยโสธร ” โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนฟรี ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ไปรอรับบริการจำนวนมาก 

นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันนี้ อำเภอเลิงนกทา ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธร ในการจัดกิจกรรมโดยได้ผนวกกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  คือ กิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ และรวมทั้ง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” อีกด้วย 

นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรโรงพยาบาลยโสธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จัดบริการตรวจโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร แจกผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความรู้  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ สำนักงานประมง มอบพันธุ์ปลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทำหมันและแจกยาถ่ายพยาธิสัตว์  และอำเภอเลิงนกทา จัดแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2563 ครบ 120 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกด้วย 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี      รายงานจากยโสธร