สุรินทร์-วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จย่า

12

ทุกวันที่ 21 ของทุกปี เป็นคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี (สมเด็จย่า) และเป็นวันสำคัญได้แก่วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตกรรมสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัคร์ไทย,  และวันต้นไม้แห่งชาติ  ทางสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี  “สมเด็จย่า” ร่วมกันทำบุญใส่บาตร์พระสงฆ์จำนวน 125 รูป พร้อมกับวางพานพุ่มที่พระอนุสาวรีย์ “สมเด็จย่า”

วันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ณ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี  (สมเด็จย่า)  นายสุวพงศ์  กิตติภัทย์พิบูลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานจัดงาน โดยมี นายภูวเดช  สุรโคตร นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าราชการทุกภาคส่วนมาทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำรวน 125 รูป  ณ ที่บริเวณสวนสุขภาพ “สวนสมเด็จย่า” ที่ตั้งอยู่ ตรงข้าม มณทลทหารบก ที่ 25 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี “สมเด็จย่า”   และเพื่อเทอดพระเกรียติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี “สมเด็จย่า”   ในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ต่อ วิชาชีพการพยาบาลและต่อทุกวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักสำนึกถึงหน้าที่ เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา,  เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีทั่วหน้าให้แก่ประชาชน, เพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของประชาชน หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุรินทร์,

ทั้งนี้ ได้มีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน  พยาบาล  ผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประมาณ 250 คน มาร่วมพิธี พร้อมกับวางพานพุ่ม และดอกไม้  ณ ที่อนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพระชนนี (สมเด็จย่า)  เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงในพระองค์ท่าน…./

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี