ลพบุรี“สำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี รวมพลัง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัว-ควาย ของเกษตรกรฟรีทั่วทั้งจังหวัด

62

ลพบุรี“สำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี รวมพลัง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัว-ควาย ของเกษตรกรฟรีทั่วทั้งจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกทั้ง11อำเภอของจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนมดิบ เจ้าหน้าที่หน่วยHHUสำนักงานปศุสัตว์เขต1 เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และอาสาสมัครปศุสัตว์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่วัว-ควายของเกษตรกรฟรีในทุกอำเภอพร้อมกันทั้งจังหวัดลพบุรี โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นมาจนถึงวันที่30พฤศจิกายน 2563นี้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่วัว-ควายของเกษตรกรในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูน้ำหลากในปีนี้

ทางด้านนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีกล่าวว่าโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่ติดต่อเฉพาะในสัตว์กีบคู่อาทิโค กระบือ แพะ แกะฯลฯ โดยโรคนี้ไม่ติดต่อกับคน และจากการตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดแต่อย่างไร

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง