สุรินทร์-ธกส.ฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ฝอล.)ทอดกฐินธนาคาร ประจำปี2563 ยอดเงินทำบุญกว่า1.6 ล้านบาท

29

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ฝอล.) ร่วมทอดกฐินธนาคาร ประจำปี 2563 พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน กันอย่างพร้อมเพรียง โดยนำเงินบริจาคร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างโบสถ์

วันนี้(17 ต.ค.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าเสม็ด บ้านเสม็ด หมู่ 13 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก และคณะเจ้าภาพ นำโดยนายทองลักษณ์ หาญศึก กรรมการ ธกส., นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธสก., นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ธสก., นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธสก.,ฅ และนายนรินทร์ สมสะอาด ผอ.ฝ่ายบริหารกลาง พร้อมคณะเจ้าหนที่ ธกส.  และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินธนาคาร โดยมีพระอธิการเมน  มนตธมโม เจ้าอาวาสวัดป่าเสม็ด พร้อมด้วยพระสงฆ์ และชาวบ้าน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินธนาคาร ทอดถวายพระภิษุสงฆ์ พร้อมกับร่วมกันจัดตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหาร ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม แก่พี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาร่วมงาน ทอดกฐินธนาคารในครั้งนี้ พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ต่างได้นำผ้ากฐินและบริวารกฐินเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะกล่าวคำถวาย พระสงฆ์อุปโลกน์ผ้ากฐิน ประเพณีไทยโบราณ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุจำพรรษาครบไตรมาศ ให้รับผ้ากฐินตามกาลสมัยได้ ซึ่งชาวพุทธได้ถือปฎิบัติมาจนทุกวันนี้

สำหรับการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดกฐินธนาคาร ประจำปี 2563 ของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ นอกจากเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยและพุทธศาสนาแล้ว ยังเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และนำจตุปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินครั้งนี้ เป็นจำนวน เงิน 1,615,206.99 บาท มาสมทบทุนจัดสร้างโบสถ์  เพื่อสำหรับใช้ในพิธีทางสงฆ์ และญาติธรรม ในการปฎิบัติธรรมและพิธีทางศาสนา และในด้านอื่นๆในกิจการของวัดป่าเสม็ด และศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา สิงหเสรี