มุกดาหาร ตร ทำบุญ และมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น เนื่องในวันตำรวจ

37

มุกดาหาร -ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ตลอดจนมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น เนื่องในวันตำรวจ ปี 2563

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 08.00.น. ณ บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต. สรรธาน อินทรจักร ผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางจิราพันธ์ อินทรจักร ภริยา พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผู้กำกับการตำรวจภูธร เมืองมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศล ให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน ” วันตำรวจ ” ประจำปี 2563 โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ( นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร อัยการจังหวัด นายอำเภอเมืองมุกดาหาร คุมประพฤติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธี

ในโอกาสเดียวกันนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้าราชการตำรวจดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร