แม่ฮ่องสอน-จัดกิจกรรมาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

20

13 ต.ค.63 ที่วัดจองคำพระอารามหลวง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนกว่า 1,000 คน แต่งกายชุดเครื่องแบบปกขาว ชุดโทนสีเหลือง และชุดพื้นเมืองประจำถิ่น สวมหน้ากากอนามัยสีขาว ประกอบพิธีทางศาสนาและนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์- สามเณร จำนวน 89 รูป โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและรอบนอกจำนวน 10 วัด มารับบิณฑบาต จากนั้นได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัย ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ล้างและปรับปรุงทางเท้า สองฝั่งถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดและสร้างความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน