สวมใส่เสื้อเหลืองทำบุญใส่บาตร ถวายรัชกาลที่ 9

38

ชาวบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง ออกมาถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีชาวบ้าน พี่น้องชาวบ้านบ้าน ได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง ออกมากับน้อมรำลึก วันที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงประชาชาวบ้านหว้าน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ มีต่อปวงชนชาวไทยทั่วหล้า ชาวบ้านหว้าน จึงได้นำข้าวปลาอาหาร ออกมาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการน้อมถวายความจงรักภักดี ถวายราชสัการะ ร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน น้อมจิตน้อมใจทำบุญใส่บาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ หน้าพระอุโบสถ เรือสุพรรณหงส์ กลางสระน้ำ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนยอดสุดของพระอุโบสถ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง หมู่บ้านรักษาศีลห้า อย่างพอเพียง   

ชาวบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าอย่างพอเพียง เป็นชนเผ่าลาว 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ อันได้แก่ ชนเผ่าส่วย เขมร ลาว และเยอ มีประเพณีการทำบุญใส่บาตรกันเป็นประจำในทุกเช้าของวันอาทิตย์ แต่ในวันนี้ได้น้อมนำข้าวปลา อาหาร ออกมาร่วมทำบุญกันเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทั่วหล้า  และชาวบ้านหว้าน ได้อาศัยหลักในการดำรงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นับถือศีลห้า จึงทำให้ประชาชน หมู่บ้านหว้าน อยู่มาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชาวบ้านหว้าน จึงได้น้อมจิตน้อมใจ ออกมาร่วมสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ ขอบุญบารมีของพระองค์ท่าน จงปกปักรักษาให้ปวงชนชาวไทยอยู่อย่างผาสุข ร่มเย็นสืบไปตราบนานเท่านาน

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ