นครราชสีมา-ติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินการแก้ไข ระบบจำหนา่ยชำรุดจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดินสไลด์ เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน 24ต้น

39

นายมนตรี ยันตร วัฒนา ผชก .ฉ.3 สั่งการให้ นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์ อฝ.วบ.ฉ.3 นาย ศิรวัช สิงหนุต วศก.11 ติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินการแก้ไข ระบบจำหนา่ยชำรุดจากน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดินสไลด์ เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน 24ต้นส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ อช.เขาใหญ่และศูนย์ควบคุมและรายงาน เขาเขียว กองทัพอากาศ(ศูนย์เรด้า) จากการประเมินผลคาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดประมาณวันที่ 13ตค.63 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ของ กฟภ.จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทั้งสองหน่วยงานและในส่วนของอ.ปากช่อง น้ำที่ท่วมได้คลี่คลายลงและกฟอ.ปชง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกครัวเรือนแล้ว.

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว