เลย-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬามอบโล่รางวัล TOP 100 ของโลกที่เชียงคาน

50

เลย-รมว.ท่องเที่ยวและกีฬามอบโล่รางวัล TOP 100 ของโลกที่เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบโล่รางวัลกับเมืองเชียงคานหลังติด 1ใน100 เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 10 ต.ค.2563 ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จ.เลย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.เลย พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่อำเภอเชียงคาน หลังติด 1ใน100 เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลกมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งส่วนกลางและจังหวัดเลย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมจำนวนมาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า 01:04 บุญชู(เลย) แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเชียงคานในโอกาสที่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน Top 100 ของโลก ในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในระดับชุมชนของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาค โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลและวาระแห่งชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เข้าสู่การพัฒนาระยะยาวนำเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางในการทำงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดเลย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่ม อ.เชียงคาน จ.เลย แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้รับการเสนอชื่อเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัล Top 100 destination โดย มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับสากล 100 แห่งทั่วโลก อันแสดงให้เห็นถึงรูปประธรรมในความมุ่งมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนโดยเกณฑ์การให้รางวัลนั้นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานการพัฒนาด้านต่างๆเช่นการบริหารแหล่งท่องเที่ยวการจัดผลประโยชน์และการกระจายรายได้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการค้าขายที่เป็นธรรมตลอดจนการจัดต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จ.เลย มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของไทย ทั้งอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อันลือชื่อ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูหลวง ภูป่าเปาะ สวนหินผางาม ภูทอก ภูลำดวน โดยเฉพาะ อ.เชียงคาน เป็นแม่เหล็กสำคัญทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีและเชิงเกษตร มีครบวงจร เนื่องมาจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการทั้งระบบอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง นั่นเอง จึงสมควรได้รับรางวัล Top 100 destination โดย มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงระดับสากล 100 แห่งทั่วโลกประกาศโดยประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 นี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประเทศไทยและฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประเทศไทยมี 2 แห่งคือ จ.น่าน และ อ.เชียงคาน จ.เลย ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประเทศไทยและฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย