ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”

18

เว็บไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบเว็บไซต์   ชื่อเต็ม www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”

                   เว็ปไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร   ที่มีช่องทาง  การติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์ และผ่านการคัดสรรจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด กำกับด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วยสินค้า ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป จำนวน 9 หมวด ได้แก่       ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง           ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Good Agricultural Practice (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Participatory Guarantee System (PGS), Good Manufacturing Practice (GMP), Primary GMP, Hazard Analysis Critical control Point (HACCP), อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

                   นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “สินค้าเกษตรออนไลน์ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย

                   -ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อ.ราษีไศล

                   -ชาหอมแดง อ.ยางชุมน้อย

                   -เนื้อโคขุนแดดเดียว อ.เบญจลักษ์

                   -ทุเรียนภูเขาไฟ อ.กันทรลักษ์

                   -ปลาร้าทรงเครื่อง (แจ่วบอง) อ.ศิลาลาด  “ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ โดยคลิกที่ช่องทางจำหน่ายออนไลน์ ที่เกษตรกรแจ้งไว้ เช่น Line, Line Official, Facebook, Thailandpostmart.com, DGTFarm, Lazada, Shopee และ Instagram เพื่อติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ทันที รวมทั้งยังระบุรายละเอียดของสินค้า ราคา มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ช่วงเวลาที่มีสินค้าจำหน่าย กำลังการผลิต และวิธีการขนส่ง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อหาสินค้า ที่ต้องการ จากเกษตรกร ส่งตรงถึงบ้าน ประหยัดเวลา ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อถึงแหล่งผลิต เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ผู้ซื้อสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เกษตรกร หรีอเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าได้ในทุกรายการ”