กาฬสินธุ์-เริ่มแล้วประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสุดยิ่งใหญ่

43

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 หลังวันอกพรรษา 1 สัปดาห์  งานประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชิงขาภูสิงห์ อำเภอหัสขันธ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน กว่า 1,300 คน แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองและแพรวา จัดริ้วขบวนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน

ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์ เชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีสักการะพระประชาชนบาล และมหกรรมสินค้าโอทอปของดีกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์  นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  พิธีสักการะพระประชาชนบาล และมหกรรมสินค้าโอทอปของดีกาฬสินธุ์  เป็นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ  ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาว อ.สหัสขันธ์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของงาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนที่มาร่วมในงาน จึงได้จัดพิธีสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์  โดยขบวนนางรำจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ใน 85หมู่บ้าน จาก 8 ตำบล ใน อ.สหัสขันธ์ จำนวนกว่า 1,300 คน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองและแพรวา ตั้งริ้วขบวนรำบวงสรวงอย่างสวยงาม   ซึ่งบทเพลงที่ใช้ในการรำสักการะครั้งนี้  ได้ประพันธ์และเรียบเรียงเพลง โดยชาวอ.สหัสขันธ์ เพื่อแสดงกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ  และขอให้การจัดงานประเพณีปีนี้สำเร็จผลลุล่วงด้วยดี

ด้านพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนั้น จัดขึ้นเป็นงานประจำปีหลังวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญ เช่น ปฏิบัติธรรม บริจาคปัจจัยไทยทาน ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำปัจจัยถวายวัดและช่วยเหลือชาวบ้านที่ฐานะยากจน  ตลอดจนให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ที่เดินทางมาทำบุญ มีโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของอ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวอำเภอหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตภูค่าว สะพานเทพสุดา แหลมโนนวิเศษ เป็นต้น

ขณะที่นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดโซนจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 3-5 ดาว จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการภายใน จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอและเครือข่ายจากต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารแปรรูป อาหารสด สินค้าที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองมาจำหน่ายราคาประหยัด เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 โดยในส่วนของการตักบาตรเทโวโรหณะ  จะมีขึ้นในวันที่ 10 ต.ค. นี้  ตั้งแต่เวลา 06.00 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีขบวนเทวดา และนางฟ้า จากสรวงสวรรค์ นำคณะสงฆ์ถือบาตรเดินลงมาจากยอดเขาภูสิงห์ ทางบันไดสวรรค์  654 ขั้น เป็นภาพที่อลังการ สวยงาม ประทับใจ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชน มารวมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อร่วมกันต่อยอดพระพุทธศาสนา  กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 หลังวันอกพรรษา 1 สัปดาห์  งานประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชิงขาภูสิงห์ อำเภอหัสขันธ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน กว่า 1,300 คน แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองและแพรวา จัดริ้วขบวนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน

ภาพ/ข่าว ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์