ยโสธร-เปิดงานจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร 2563

179

เปิดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ซึ่งเป็นประเพณีเพียงแห่งเดียวในไทยที่ชาวบ้านได้พากันอนุรักษ์สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษและปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทางจังหวัดยโสธรได้ยกระดับงานประเพณีของชุมชนขึ้นมาเป็นงานระดับอำเภอและของจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นการจัดงานจุดไฟตูมกาแบบประยุกต์โดยจัดขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร 

ที่บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร ประจำปี 2563” ซึ่งเป็นการจัดงานแบบประยุกต์ ภายใต้ชื่องานว่า งานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยภายในงานมีการจัดแสดงต้นไฟตูมกาจากทุกภาคส่วน การสาธิตการทำไฟตูมกาและการแกะสลักไฟตูมกา นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวยังได้ตื่นตาตื่นใจ กับความระยิบระยับตระการตาของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง ที่จุดเป็นพุทธบูชา พร้อมกับร่วมชม การฟ้อนรำ “เพลินใจ ไฟตูมกา”และตูมกาตราตรึง จากนางรำกว่า 300 คน ซึ่งก็ต่างมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเดินทางเข้าไปร่วมชมงานอย่างเนืองแน่นพร้อมกับถ่ายรูปเก็บความประทับใจกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย  

สำหรับการจุดไฟตูมกา เป็นประเพณีของชาวบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ที่มีมาแต่ช้านานพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้านโดยดั้งเดิมชาวบ้านจะนำผลตูมกามาคว้านเอาเมล็ดข้างในออก เจาะฉลุลวดลายให้สวยงาม นำเทียนไขจุดไว้ข้างในลูกตูมกาแล้วถือไปถวายเป็นพุทธบูชาในวัด ในคืนวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน พุทธศาสนิกชนในอดีต ต่อมาวิถีชีวิตนี้ได้เลือนหายไป เนื่องจากมีความเจริญและมีไฟฟ้าใช้  ต่อมาชาวบ้านทุ่งแต้ ได้เริ่มรื้อฟื้นการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษาให้กลับมาอีกครั้ง และได้เพิ่มเติมกิจกรรมอื่นเข้าไปด้วย เพื่อให้ชาวบ้าน เยาวชน และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันและ เพื่อเป็นการสืบสานการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธเจ้าในโอกาสเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ เนื่องจากเสด็จไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดา ชาวพุทธทั้งหลายจึงแสดงความ ปิติยินดี ด้วยเครื่องสักการบูชา คือจุดไฟตูมกาแล้วแขวนไว้บูชาเพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความสุข สงบและเจริญรุ่งเรือง    

ดั้งนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานงานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่อย่างยั่งยืน และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มาเที่ยวชมความงดงามของไฟตูมกา เป็นการสร้างชื่อเสียงให้อำเภอและจังหวัดยโสธร ดังนั้น ในปี 2560 อำเภอเมืองยโสธรร่วมกับจังหวัดยโสธร และทุกภาคส่วนได้ส่งเสริมให้ประเพณีการจุดไฟตูมกาในช่วงออกพรรษาของบ้านทุ่งแต้ เป็นงานประเพณีประจำอำเภอเมืองยโสธรและจังหวัดยโสธร   เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  โดยในปี 2563 นี้ ใช้ชื่องานว่า “งานสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วย  การจัดแสดงต้นไฟตูมกาจากทุกภาคส่วน การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำไฟตูมกา การจัดกิจกรรมสาธิตการทำไฟตูมกาและการแกะสลักไฟตูมกา การเปิดลานวัฒนธรรมกิจกรรมของชุมชนและพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน การเดินแบบผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การออกร้านของผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งในการจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ปีนี้เป็นปีที่สี่ ที่ได้เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นงานประเพณีระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน ในพื้นที่ และวันที่ 2 ตุลาคม 2563  ที่ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานและเป็นวันออกพรรษาโดยจะมีขบวนแห่ไฟตูมกา เพื่อประกอบพิธี จุดไฟตูมกา ถวายเป็นพุทธบูชาในคืนวันออกพรรษา ต่อไป จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและสัมผัสประเพณีเก่าแก่ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร