ครูสวมเสื้อขาวประกาศปกป้องวิชาชีพ ครูดีมีเยอะ

97

ครูศรีสะเกษ ทนไม่ได้ต่อกระแสสังคม ออกมารวมตัวกันสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังประกาศปกป้องวิชาชีพครู ครูดีก็มีเยอะโดยเฉพาะครูที่มีวิชาชีพต้องให้การสนับสนุนให้มีอาชีพตรงสายดูแลสอนเด็ก ผอ.ต้องพิจารณา  

วันที่ 2 ตุลาคม  2563 ที่ โรงเรียนบ้านโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ โดยมี นายสุริเยศ ถุงจันทร์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) นายสุนทร กุมรีจิตร รองเลขาธิการ ส.ค.ท. นายศราวุธ วามะกัน ประธานชมรมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครู ออกมาร่วมตัวกันสวมเสื้อยืดขาว ส.ค.ท. แสดงพลังร่วมสนับสนุนเดินหน้าปกป้องวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ภายหลังจากได้มีผู้ปกครองจำนวนมากออกมาโจมตีโรงเรียนบางแห่งในส่วนกลาง ที่มีครูพี่เลี้ยงทำร้ายเด็ก ลูกหลานตนเอง และภายหลังจากการตรวจสอบ พบว่าครูเล่านั้นไม่มีวิชาชีพครูติดตัว แต่สามารถมาเป็นครูได้ ซึ่งผิดหลักการบริหารโรงเรียนตามข้อกำหนด จึงออกมาปกป้องวิชาชีพ และขอให้ ผอ.รวมทั้งผู้จัดการโรงเรียนได้ตระหนัก พิจารณารับครูผู้สอนให้มีวิชาชีพครูด้วย เพราะเขาเหล่านั้นเป็นครูจริงๆ

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยมีภาวะร้าวฉานทางความคิด ขาดจิตสำนึกทางคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อันเป็นมรดกที่มีมาของชาติไทย และดัชนีมวลความสุขของคนในชาติถดถอย ซ้ำเติมด้วยภาวะไวรัสโควิด19 แถมซ้ำผู้ปกครองต้องหวาดผวากับครูที่มีพฤติกรรมที่ไม่ใช่ครู ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทำหน้าที่ครู และแสดงออกไม่เหมาะสม ทารุณกรรมต่อเด็กผู้เรียน จนสังคมไม่อาจยอมรับได้ อันเป็นข่าวเด่นในกระแสสังคมออนไลน์ในระยะนี้ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อครูส่วนใหญ่ของประเทศ สาเหตุหลัก คือ การละเลยต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขาดการดูแลติดตาม ใครก็เป็นครูได้  ใครก็ได้เป็นครู และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลครูคือใคร ใครที่ควรรับผิดชอบต่อเหตุร้ายที่เกิดต่อผู้เรียนในครั้งนี้และโอกาสข้างหน้า

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ขอเรียนยืนยันถึงพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนทั้งประเทศว่า มีครูอีกหลายแสนคน ยังเป็นครูดีที่มีจิตวิญญาณพร้อมจะดูแลปกป้อง คุ้มครองศิษย์ดุจลูก ให้ผู้ปกครองทุกท่าน ขอจงสบายใจ และคลายกังวล และขอแถลงจุดยืนข้อเรียกต่อผู้มีอำนาจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังนี้ 1.ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 7/2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาบังคับใช้ ให้มีองค์คณะบุคคลในการบริหาร มีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ครูได้ดูแลครู 2.ให้คุรุสภา ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้ทุกสถานศึกษากวดขันให้ผู้บริหาร ครูที่ทำหน้าที่สอน และควบคุมดูแลเด็ก ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น

3.ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างแบบอย่างทางประชาธิปไตย และสร้างศรัทธาให้ความดีงามของวิชาชีพครูกลับคืนมาให้เป็นที่เคารพนับถือของสังคม 4.ให้คณะกรรมการคุรุสภาทั้งชุดแสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องเสียหายที่มีต่อเด็กในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวปัจจุบัน

“ฉะนั้น พวกเรา ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงพลังร่วมสนับสนุนเดินหน้าปกป้องวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ด้วยความคารวะ เคารพศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติต่อไป” นายวิสัย กล่าว

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ