นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนแรก อัดฉีด 1 แสน

169

นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษคนแรก อัดฉีด 1 แสนบาท หลังได้ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ เตรียมแผนเตรียมดึง วันดี คำเอี่ยม อดีตนักยกน้ำหนักเหรียญทองแดง โอลิมปิก ปี 2008 ฟื้นยกน้ำหนักศรีสะเกษ หวังเหรียญทองกีฬาแห่งชาติ ปี 2021 ที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ

บ่ายของวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมวโรบล มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุมของคณะกรรมการของสมาคมยกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษ จากเดิมที่เป็นชมรมยกน้ำหนัก ภายหลังจากได้ทำการขอจดตั้งเป็นสมาคม และได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมยกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษแล้ว โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกขึ้นในวันนี้ พร้อมคณะกรรมการครบทั้ง 16 คน ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่มาจากชมรมยกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษเดิม ได้เสนอให้นายก ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนในการฟื้นฟูกีฬายกน้ำหนักของจังหวัดศรีสะเกษ จากผลงานเดิมที่เป็นแค่ชมรมยกน้ำหนัก แต่สามารถสร้างนักกีฬาจนไปสร้างชื่อเสียงในการยกน้ำหนักระดับนานาชาติ ได้เหรียญรางวัลมามากมาย อาทิ วันดี คำเอี่ยม ซึ่งเป็นคนอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชนะในหลายรายการ ถึงขนาดได้เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อปี 2008 มาแล้ว วันนี้ได้ทำการจดจัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ก็น่าที่จะฟื้นฟูกีฬายกน้ำหนักให้กลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้ง เพราะขณะนี้นักกีฬายกน้ำหนักในจังหวัดศรีสะเกษ ในทุกระดับช่วงอายุก็มีอยู่มากพอที่จะส่งเสริมให้ขึ้นสู้ระดับทีมชาติได้ พร้อมกันนี้ นายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ให้ทุนก้อนแรกในการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินการ เป็นเงินตั้งต้น 100,000.-บาท ด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า จากอดีตที่ผ่านมาชมรมยกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ แต่ก็ได้ให้การสนับสนุนส่งนักกีฬายกน้ำหนักไปแข่งมาโดยตลอด โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันในทุกระดับการแข่งขัน สนับสนุนโค้ชให้ทำการฝึกสอนนักกีฬาจนสามารถเข้าไปสู้กับนักกีฬาในทุกระดับทั่วประเทศ เราประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก จนในที่สุดจังหวัดศรีสะเกษ ก็มีชื่อเสียงจากนักกีฬายกน้ำหนัก ชื่อ วันดี คำเอี่ยม ที่ไปร่วมรายการแข่งขันในระดับโลก แม้จะได้แค่เหรียญทองแดง โอลิมปิก ปี 2008 ก็ตาม แต่ก็มีอีกหลายรายการที่วันดี คำเอี่ยม ประสบผลสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย มาสู่จังหวัดศรีสะเกษ จนมาบัดนี้ เราได้ทำการจดเป็นสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ก็จะต้องทำงานหนักในการคัดเลือกหาช้างเผือกจาก 22 อำเภอในทุกระดับช่วงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ มาสังกัดสมาคมฯ และในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ ครั้งที่ 47 และเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการ ด้วย สมาคมก็จะต้องเร่งจัดทำแผนงานในการจัดการแข่งขัน คัดเลือกตัวนักกีฬา ฝึกซ้อม เข้าค่าย เก็บตัวนักกีฬายกน้ำหนัก เพื่อที่จะได้เหรียญทอง อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้ได้

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ