หนองคาย-ประมงยืนยันปลานิลอร่อยปลอดภัยพร้อมรับนักท่องเที่ยว

23

ประมงหนองคาย ยืนยันปลานิลกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคาย อร่อย ปลอดภัย พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก

นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย เปิดเผยเกี่ยวกับปลานิลกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำโขง ในจังหวัดหนองคาย ว่า ปลานิลหนองคายเป็นปลานิลที่มีคุณภาพ เนื่องจากเป็นปลานิลกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำโขง ที่มีกระแสน้ำไหลตลอดเวลา มีความสะอาดได้มาตรฐานความปลอดภัยในด้านอาหาร ซึ่งกรมประมงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ กรมประมง เข้ามาตรวจสอบในเรื่องของโรคและสารตกค้างในปลากระชัง พบว่าปลากระชังหนองคายอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยในด้านอาหาร สามารถบริโภคและประชาชนมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ประมงจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า ปลานิลหนองคายจะแตกต่างจากปลานิลที่อื่น สังเกตได้จากกล้ามเนื้อของปลา จะมีมัดกล้ามเนื้อมาก เวลาที่รับประทาน ช่วงที่เคี้ยวจะรู้สึกได้จากอานุภาพของกล้ามเนื้อปลา เนื่องจากน้ำโขงที่ใช้ในการเลี้ยงปลากระชัง เป็นน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี ทำให้ปลานิลที่เลี้ยงมีสุขภาพดี มีการว่ายน้ำตลอดเวลา ประกอบกับน้ำโขงก็เป็นน้ำที่มีความสะอาด ปลาที่เลี้ยงจึงไม่เกิดกลิ่นเหม็นคาว ซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลานิลนั้น ต้องเป็นปลานิลที่สด ทำเมนูต่าง ๆ ได้อร่อยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลานิลเผา ต้มยำ ทอดราดพริก หรือผัดฉ่า เป็นต้น รับรองว่าอร่อยและมีความปลอดภัยสูง

 ประมงจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวยืนยันในตอนท้ายว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ที่จังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษา ตนขอยืนยันในเรื่องคุณภาพของปลานิลกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ว่ามีความสะอาด ปลอดภัย มีรสชาติที่ดี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน                        

สำหรับจังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนเลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขง ใน 3 อำเภอคือ อำเภอศรีเชียงใหม่ , อำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมือง จำนวน 206 ราย มีกระชังปลาที่เลี้ยง รวมทั้งสิ้น 3,074 กระชัง.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย