สุ่มตรวจป้องกันโควิดห้างสรรพสินค้า

49

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกันเดินทางมาสุ่มตรวจสอบการคัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อป้องกันการกลับมารอบสองของเชื้อโควิด-19

วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับ สภ.เมืองศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ มาสุ่มตรวจสอบแนวทางในการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าภายในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับคำแนะนำตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีแบบตรวจเช็คลิสต์ เป็นหัวข้อว่าห้างสรรพสินค้าจะต้องดำเนินการ ตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำประเมินตามแบบทุกข้อ เป็นการป้องกันไม่ให้โควิด 19 กลับมาอีกรอบ

พันตำรวจเอก เทพพิทักษ์ แสงกล้า เปิดเผยว่า ทางจังหวัดศรีสะเกษ โดยทีมชุดรณรงค์ป้องกันโควิดของทางอำเภอเมือง สาธารณสุขอำเภอเมือง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกันออกมาสุ่มตรวจห้างสรรพสินค้าในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางห้างสรรพสินค้ายังคงสามารถรักษามาตรฐานในการป้องกันโควิดได้ โดยมีจุดคัดกรอง การลงทะเบียนเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า มีการวัดอุณหภูมิของผู้มาใช้บริการ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือด้วย ส่วนใหญ่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด และได้มีประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาท ให้คงรักษามาตรการในการป้องกันโควิด เพื่อความไม่ประมาท ป้องกันไม่ให้โควิดระบาดซ้ำอีก

อย่างไรก็ดี นอกจากจะมีการเข้าตรวจสอบโดยการสุ่มตามแบบตรวจเช็คตามหัวข้อของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการกำหนดแล้ว ยังได้เดินทางไปยังห้างโลตัสห้าง แม็คโคร รวมทั้งห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ภายในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากในทุก ๆ วันด้วย

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ