ยโสธร-แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ไฟโมงเมงในวันออกพรรษา

62

ชาวตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปิดแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”  ถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา 

วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณริมบึงแข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วย นายถนอม  หนันธิสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายอุดรชัย  เพ็ญเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายบุญโฮม  เหมสันต์ ปราชญ์ชาวบ้าน และนางวีระยา  ผิวผ่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”  ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณถนนโมงเมง ริมบึงแข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเพื่อสืบสานงานประเพณีแห่ไฟโมงเมงให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไปและเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานประเพณี ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในอำเภอมหาชนะชัย ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง ในปีนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดซุ้มนิทรรศการไฟโมงเมง กิจกรรมแห่ไฟโมงเมง การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การประกวดรำโมงเมง การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากหลายชุมชนในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินจากค่ายไหทองคำเร็คคอร์ด และศิลปินหมอลำ รุ่งฟ้า กุลาชัย ซึ่งเป็นชาวตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร                         

นายศรี ศรีพุทธรินทร์  นายอำเภอมหาชนะชัย กล่าวว่า งานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563  นี้ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปิติยินดีในจริยะวัตรของพระพุทธองค์จึงได้ปฏิบัติ กิจกรรมจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตชาวบ้านบึงแกทุกครัวเรือนจะทำโคมไฟ หรือไฟโมงเมงจากวัสดุไม้ไผ่ กระดาษแก้วและเทียนไขทำเป็นประทีปโคมไฟ เพื่อห้อยประดับไว้ที่หน้าบ้าน และนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  การจัดซุ้มนิทรรศการไฟโมงเมง กิจกรรมแห่ไฟโมงเมง การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และการประกวดรำไฟโมงเมง รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีการแสดงของศิลปินค่ายไหทองคำเร็คคอร์ด ศิลปินหมอลำรุ่งฟ้า กุลาชัย และการชมหนังกลางแปลง  และการจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยบรรยากาศก่อนการแถลงข่าว เยาวชนบ้านบึงแกต่างรำไฟโมงเมงเพื่อต้อนรับคณะสื่อมวลชนโดยมี นายอำเภอมหาชนะชัย ร่วมรำหน้าขบวนด้วย นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำไฟโมงเมง  และการนำสินค้าโอท็อปของบ้านบึงแก ทั้งผ้าไหม กระเป๋า เสื่อกก ปลาส้มและไข่เค็ม  มาโชว์และจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วย ซึ่งต่างมุ่งหวังให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย   

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยวชมและร่วมงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านบึงแกที่มีมาช้านาน ไปชิมอาหารพื้นบ้าน ไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปบึงแก ชม ช้อป ชิม แชร์ เพื่อให้ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกรู้ว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวบึงแกมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในโลกที่รอให้ทุกท่านมาเยือนในวันที่  3 ตุลาคม 2563 ที่บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร.. 

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี     รายงานจากยโสธร