อุบลราชธานี-ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

30

ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่หอประชุมอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล
เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธรรม มีศรี ประธาน อพม.จ.อุบลราชธานี รองประธาน อพม.ภาคอีสานกล่าวรายงาน มีนางวิภารัตน์ วังสุทธิสมศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวพัยคิด บัวขาว นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีโยธิน รูปโฉมนักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครฯใหม่
จำนวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โซน 5 อำเภอ มีอำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผลและอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว

ส่วนทางด้านนายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล เปิดเผยว่าผู้ประสบปัญหาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานีมีมากพอสมควรและการบริการภาครัฐยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดการพัฒนาสังคมและสร้างความมั่นคงให้แก่มนุษย์นั้นต้องพัฒนาอาสาสมัครและเครือข่ายการทำงานด้านสังคมให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)เป็นกลไกลหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้บรรยายให้ความรู้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดีในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว วิชิต(วัชรพล)/อุบราชธานี