สุรินทร์-โรงพยาบาลสุรินทร์มอบแค๊ปซูลเคลื่อนย้าย

25

โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ มอบแค๊ปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ และฆ่าเชื้อ uvc ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเคลื่นย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ และอุปกรณ์ติดเชื้อไปพื้นที่ปลอดภัย

วันนี้ วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีมอบแค๊ปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิค-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จำนวน 20 ชุด โดยมี นายแพทย์ประวีณ  ตันฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวรายงานถึงการมอบแค๊ปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ และฆ่าเชื้อ uvc ซึ่งโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ คระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ “เชื้อไวรัสโควิค -19” ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทั่วโลก จึง ได้จัดหาอุปกรณ์สำหรับการรับมือในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “โรคไวรัสโควิค-19” 

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ  เอี่ยมธนสินชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์  อายุรแพทย์ ด้านอายุรกรรมประสาทวิทยาเป็นผู้ผลิตคิดค้นออกแบบดัดแปลง และผลิตขึ้นใช้ในโรงพยาบาล  โดยมีต้นทุนการผลิตเอง ตามแบบของโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เพรียงประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท)  ต่อเครื่องเท่านั้น  ซึ่งราคาที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณเครื่องละ 300,000 บาท (สามแสนบาท)  โดยให้ทางวิทยาลัยเท๊คนิคสุรินทร์ เป็นผู้จัดทำ ซึ่งกองทุนชาวสุรินทร์สู้ภัยโควิค มี นายสมบัติ สมบูรณ์เทิดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และ คุณชัยวัฒน์  วงศ์อารีย์สันติ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแค๊ปซูลเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อความดันลบ และฆ่าเชื้อด้วย uvc สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ และอุปกรร์ติดเชื้อไปพื้นที่ ที่ปลอดภัย

จากนั้น นายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในการมอบ ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตแค๊ปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบแค๊ปซูลให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 ชุด……/

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจรรมิตา สิงหเสรี