ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

285

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม นายสมชัย คล้ายทับทิม นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563