หนองคาย-น้ำโขงขึ้นฉับพลันต่อเนื่องวันเดียวกว่า 60 ซม

21

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องฉับพลัน ที่เป็นผลมาจากพายุ “โนอึล” วันเดียวมีระดับสูงขึ้นกว่า 60 ซม. และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โป๊ะแพ เรือต้องตรวจยึดให้มั่นคงแข็งแรง ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังก็ต้องดูแลกระชังปลาอย่างใกล้ชิด ลดการให้อาหาร พร้อมให้วิตามินเสริมให้ปลาแข็งแรง

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วันนี้ (22 ก.ย. 63) ยังมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องและรวดเร็วอีกวัน ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 6.08 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ (21 ก.ย. 63) ถึง 61 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.12 เมตร และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ที่วันนี้มีระดับสูงขึ้น 40 ซม. เช่นเดียวกัน ซึ่งระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ เป็นผลมาจากพายุ “โนอึล” ที่ทำให้ฝนตกหนักทั้งทางตอนเหนือของไทยและ สปป.ลาว ทำให้มีน้ำปริมาณมากไหลจากแม่น้ำสาขาลงในแม่น้ำโขง

จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ เจ้าของโป๊ะแพและเรือที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงต้องมีการตรวจยึดโป๊ะแพและเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมปรับระดับโป๊ะแพ รวมทั้งบันไดที่เชื่อมระหว่างโป๊ะแพให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ในขณะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงใน 3 อำเภอของจังหวัดหนองคาย จำนวน 3,074 กระชัง เกษตรกระจำนวน 206 ราย ต้องดูแลกระชังปลาอย่างใกล้ชิด ลดการให้อาหาร พร้อมให้วิตามินเสริมให้ปลาแข็งแรง.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย