ลพบุรี-กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดกำลังพล ในนาม (ศบภ.ปจว.)เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล ตามนโยบายของกองทัพบก

25

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 10 นาย ในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือช่างเดินทางลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน เพื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ให้กับ นางวิไล กำแพงนิล ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล และไม่มีรายได้ที่แน่นอน และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เองโดยลำพัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนบ้านที่อยู่อาศัยหลังเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ตามที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณา และได้ทำหนังสือร้องขอกำลังพลจากหน่วย เพื่อช่วยก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับบ้านหลังดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน”

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง