ลพบุรี-ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล

30

ลพบุรีวันอาที่ 20 กันยายน 2563นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานสถานการณ์ในภาพรวม รวมถึงรายงานสถานการณ์ในรูปแบบ one map ตามรูปแบบที่กำหนด ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี/////

ผู้สิ่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง โทร092-7893083//////