ลพบุรี-ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และเชิดชูเกียรติ ของนายทหารชั้นยศนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ 28 นาย ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพบก และประเทศชาติ

40

วันที่ 18 กันยายน 2563 พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และ มอบของที่ระลึก เพื่อเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่จะครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ และ กองทัพบก อีกทั้งยังได้ร่วมกันปกป้องรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงด้วยดีเสมอมา โดยมี พลเอก สิทธิพล ชินสำราญ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ของเหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นตัวแทนกล่าวคำอำลาชีวิตราชการ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 23 นาย ร่วมพิธี ในจำนวนนี้ รวมถึง พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ พลตรี วิสันติ สระศรีดา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้เป็นผู้แทนข้าราชการทหารปืนใหญ่ กล่าวคำสดุดี พร้อมนำกำลังพลทหารปืนใหญ่ คณะแม่บ้านจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตลอดจนนักเรียนนายสิบเหล่าทหารปืนใหญ่ ร่วมกันขับร้องบทเพลงมาช์รทหารปืนใหญ่ ก่อนนำผู้น่วมพิธีเดินลอดซุ่มกระบี่ และเดินผ่านซุ้มหมู่ปืนใหญ่ จำนวนหลายกระบอก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่จะครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ทั้ง 23 นาย อย่างสมเกียรติ อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง