ยโสธร-ฝนตกหนักจากพายุโนอึลจนท่วมถนนหลายสาย

42

ที่จังหวัดยโสธรได้มีฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาติดต่อกันหลายชั่วโมงเนื่องจากพายุโนอึลกำลังเคลื่อนผ่านจนส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมท่วมขังตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก่

ในพื้นที่จังหวัดยโสธรตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผานมาได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงต่อเนื่องไปจนถึงค่ำเนื่องจากพายุโนอึลกำลังเคลื่อนผ่านจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรหลายสายโดยเฉพาะถนนเทศบาล 1 จากถนนแจ้งสนิทยาวไปจนถึงด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและช่วงตัดกับถนนรัตนเขตจากบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรยาวไปทางสี่แยกกุดชุมมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตร การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะน้ำท่วมสูงมองไม่เห็นผิวจราจรประกอบกับมีฝนตกลงมาตลอดเวลา เช่นเดียวกับถนนแจ้งสนิท ทั้งฝั่งขาออกและขาเข้าตัวเมืองยโสธร จากบริเวณด้านหน้าบริษัทโตโยต้ายโสธร จำกัด ยาวไปจนถึงบริเวณสี่แยกบายพาสวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรสูงกว่า 30 เซนติเมตร เช่นกันรถสามารถวิ่งได้เพียงช่องทางเดียวจากปกติ 3 ช่องจราจร ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวเพราะเป็นถนนสายหลักมีปริมาณรถที่สัญจรไปมาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วน ระดับน้ำที่ท่วมตามผิวจราจรยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตก แต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว ธงชัย สุณีศรี รายงานจากยโสธร