เทศบาลแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมตลาดสดน่าซื้ออาหารปลอดภัย ส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานปลอดภัย มอบรางวัลแผงจำหน่ายสะอาด

19

18 ก.ย.63 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือตลาดสายหยุด นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตลาดสดน่าซื้ออาหารปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในเรื่อง ขยะ น้ำเสีย ความสะอาด การปนเปื้อนสารพิษในอาหาร การควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาตลาดสดให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้แนวทาง”หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย”

โดยมีกิจกรรมสัปดาห์การควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค กำจัดหนูและแมลงสาบ ให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนำหางหนุและแมลงสาบมาแลกขไข่ไก่ การประกวดและมอบรางวัลแผงและแท่นจำหน่ายสินค้าผักผลไม้ อาหารสดของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ตรวจประเมินพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านความสะอาดของสินค้าและแผง ความปลอดภัยของสินค้า ความเป็นธรรมในเร่าองราคาสินค้าและตราชั่ง การบริการ การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าทุกชนิด พร้อมกันนี้ก็ได้มีการแสดง ประกวดร้องเพลงของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดชิงถ้วยรางวัล นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจำหน่ายอาหารแปรรูป สินค้าราคาถูกของชุมชนในเขตเทศบาลและส่วนราชการในพื้นที่ให้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาถูกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน