โนอึลมาชาวนาดีใจ ปภ.ตั้งศูนย์รับมือ

78

เกษตรกรชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษ ดีใจที่ พายุโซนร้อนโนอึล มาทำให้ฝนตก ขณะที่ผู้ว่าฯ ตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตาม ที่กำลังเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ปภ.เตรียมการป้องกันภัยพิบัติ

วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เมื่อคืนกลางดึก จนรุ้งเช้า ได้เกิดฝนตกลงมาแต่ไม่หนัก จากอิทธิพลของ พายุโซนร้อนโนอึล จึงถึงขณะนี้ก็ยังมีเม็ดฝนตกมาแม้จะไม่หนักตามที่คาดการณ์ แต่ก็ทำให้ท้องฟ้าปิดตลอดวัน มีฝนตกต่อเนื่องจนขณะนี้ เกษตรกรต่างดีใจที่โนอึล มาทำให้ฝนตก ซึ่งก่ออนหน้านี้นาข้าวกำลังแห้งใกล้ตาย พอจะได้มีน้ำขังในแปลงนา แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นข้าวจะรอดจนตั้งท้องออกรวงหรือไม่ ส่วนที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศาลาจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ พายุโซนร้อน โนอึล (พายุระดับ 3) ที่หลายฝ่าย หลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสานในหลายจังหวัด ภาคกลางบางส่วน ภาคใต้กำลังวิตกกังวนต่อสภาวะน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม หรืออาจจะเกิดความเสียหายจากพายุนี้เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งมานานติดต่อกันหลายเดือน น้ำในทุ่งนาแทบไม่มี ทำให้ต้นหญ้าขึ้นเต็มท้องนา หาต้นข้าวแทบไม่มี กำลังรอลุ้นอยู่ว่า หาก พายุโซนร้อน โนอึล (พายุระดับ 3) ได้แปรเปลี่ยนเป็น พายุดีเปรสชัน อาจจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร จะทำให้ในแปลงนาข้าวของเกษตรกรมีน้ำ ซึ่งจะทันต่อการตั้งท้องของต้นข้าว หญ้าที่ขึ้นเต็มทุ่งนาก็จะตายโดยธรรมชาติ เกษตรกรก็พอที่จะมีความหวังว่าจะมีข้าวในทุ่งนา พอมีข้าวเก็บขึ้นยุ้งฉาง มีข้าวกิน เหลือก็พอจะได้ขายใช้หนี้ค่าปุ๋ยบ้างในปีนี้

ด้าน นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำชับที่ประชุมให้แจ้งเตือนประชาชน ให้รับทราบ สถานการณ์ทุกระยะ และแจ้งให้หน่วยงาน และอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ เราจะสามารถสั่งใช้กำลังคนเครื่องมือและเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมทั้งให้ออกหนังสือแจ้งมาตรการต่าง ๆ ให้ทางอำเภอ เป็นระยะ ๆ  เพื่อรองรับสถานการณ์  ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวอีกว่า พายุโซนร้อนยังสามารถจะเกิดขึ้นได้อีก 1-2 ลูก จนถึงเดือนตุลาคม 2563 นี้

ซึ่ง นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเกิน 30 มิลลิเมตร มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ถึงแม้อ่างเก็บน้ำจะรองรับน้ำได้ แต่ก็จะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงน้ำไหลหลากในแนวเชิงเขา จึงขอแจ้งเตือนให้ทางอำเภอ และประชาชนในบริเวณที่ราบเชิงเขาเตรียมรับมือ และน้ำท่วมขังรอการระบาย ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น ในเขตเทศบาลเมือง ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รองรับ และขอฝากพื้นที่เสี่ยง สามารถดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ได้ โดยการขุดลอกคูคลอง และเตรียมเครื่องมือติดตั้งเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยง จะมีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ทุกวัน

ด้านรักษาการ ผอ. โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดศรีสะเกษ มีเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา พร้อมอ่างเก็บน้ำอีก 16 อ่าง การระบายน้ำไม่มีปัญหา และจากปริมาณน้ำในอ่างขณะนี้ สามารถที่จะรับน้ำได้อีกมาก หากมีพายุมาก็จะสามารถเติมเต็มอ่างเก็บน้ำได้ และจะทำให้ไม่เกิดผลกระทบภาวะภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และอาจจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวนาที่จะมีน้ำขังในแปลงนาด้วยก็ได้

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ