แม่ฮ่องสอน-เปิดพิพิธภัณฑ์”แม่ฮ่องสอนร่วมใจ”

35

ผู้บังคับการตำรวจแม่ฮ่องสอน ฝากผลงานอันทรงคุณค่าให้ชาวแม่ฮ่องสอน ใช้บ้านพักเก่าไม้สักทั้งหลังอายุกว่า 121 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์จุดเช็คอินน์นักท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางเมือง บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานีตำรวจไกลปืนเที่ยงและวัฒนธรรมชาวเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันตั้งแต่เวลา 0900-1600 ยกเว้นวันจันทร์ปิด

16 ก.ย.63 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พลตำรวจตรี ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , และ ประชาชน เข้าร่วมพิธี เปิดพิพิธภัณฑ์”แม่ฮ่องสอนร่วมใจ” ที่บ้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่า ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ชาวแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ เป็นผลงานอันทรงคุณค่าบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจและวัฒนธรรมชาวแม่ฮ่องสอน สร้างไว้ให้จากใจของ พลตำรวจตรี ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.63 ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจใช้บ้านพักของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง คาดว่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2442 มีอายุที่เก่าแก่กว่า 121 ปี ลักษณะเป็นบ้านเฮือนไตหรือบ้านไทใหญ่ มาปรับปรุงตกแต่งให้กลมกลืนกับสภาพเดิมให้มีความแข็งแรงคงทนถาวรทั้งใช้เงินส่วนตัว เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากพักพวกและเพื่อน ๆ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน จัดหาสิ่งของอันล้ำค่าจากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจ เช่น สถานีตำรวจภูธรเสาหิน ซึ่งเป็นสถานีตำรวจไกลปืนเที่ยงติดชายแดนไทย-เมียนมา อยู่ในพื้นที่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2470 และที่นานไม่กว่านั้นคือ สถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่งหรือโรงพักท่าตาฝั่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2444 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินชายแดนไทย-เมียนมา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้อัญเชิญเรือยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประทับในคราว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพและวิถีชีวิตของราษฎรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสองฝั่งลำน้ำปาย เมื่อปีพุทธศักราช 2545 จากสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน มาบูรณะและประทับไว้ที่ศาลาเรือพระที่นั่ง ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) , ตราแผ่นดิน , รูปภาพโบราณและหนังสือพิมพ์เก่าแก่อายุกว่า 127 ปี , เครื่องแบบข้าราชการตำรวจ , ห้องขังในอดีต ตู้ไม้สักเก็บอาวุธปืนเก่าโบราณ และอาวุธปืนเก่า และยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำรวจ ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวชมทุกวันตั้งแต่เวลา 0900-1600 (ยกเว้นวันจันทร์ปิด) จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำประวัติความเป็นมาและสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ขอแนะนำบอกเล่าไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศไปเยี่ยมชม

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน