สุรินทร์-เครือข่ายสุรินทร์อิน(IN)ประชาธิปไตย เปิดเวทีปราศรัยน้องชวนพี่ไล่ตีเผด็จการ

80

วันนี้(11 ก.ย.2563)เวลา 17.00น.ที่สวนรัก เวทีไผทสราญ  อ.เมือง จ.สุรินทร์ เครือข่ายสุรินทร์อิน(IN)ประชาธิปไตย รวมตัวเปิดเวทีปราศรัย”น้องชวนพี่ไล่ตีเผด็จการ” พร้อมแผ่นป้าย ไม่ทนอีกต่อไป  ตั้งเวทีปราศรัย โดยมีตำรวจ ทหาร กอ.รมน. อส.พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถดับเพลิง ค่อยดูแลรักษาความปลอดภัย มีการกันพื้นที่ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้า พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบเวทีพื้นที่การปราศรัย

นายศักดิ์ดา สีงาม และน.ส.พักตร์วิไล สีหุนาฬุ  เครือข่ายสุรินทร์อิน(IN)ประชาธิปไตย กล่าวว่า ที่มาชุมนุมกันในวันนี้ เพราะเราไม่ทนอีกต่อไป และเพื่อให้น้องชวนพี่ไล่ตีเผด็จ พร้อมกับแถลง 5 ข้อ มีน้องชวนพี่ไล่ตีเผด็จการ, ร่างรัฐธรรมนูญฉับบประชาชน, หยุดคุกคามประชาชน, ยุบสภาเลือกตั้งภายใต้ประชาธิปไตย, และยกเลิก112  ซึ่งบรรยากาศโดยทั่ว พบว่า ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เหล่านักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แต่อย่างใด มีเพียงแต่ เครือข่ายสุรินทร์อิน(IN)ประชาธิปไตย ได้บรรเลงดนตรีเท่านั้น โดยการประสานกันผ่านทางระบบออนไลน์ และบอกกันปากต่อปากกันไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร..ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…0902421019รมิตา สิงหเสรี