สามัคคีสร้างสุข ดำนาวัดแปลงสาธิต

87

ชาวบ้านโนนแดง โนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กว่าร้อยคน ทำกิจกรรมสร้างสุข ปลดทุกข์โควิด 19 ดำนาข้าว แปลงสาธิตปลอดสาร วัดป่าพิมลมังคลาราม เน้นการส่งเสริมประเพณีของไทย ทำนาไว้แบ่งปันกันทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง โนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ท่านเจ้าคุณ พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ประเทศไทย  ได้เชิญชวนญาติโยมที่ว่างเว้นจากภารกิจ ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นกุศล และเป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ คือการทำนารวม แบบร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกันทำ เมื่อได้ผลผลิตก็จะร่วมกันแบ่งปัน  ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ บวร โดยได้มีชาวบ้านกว่า 100 คน นำโดย นายประสาน เพ็งแจ่ง ผู้ใหญ่บ้านโนนแดง โนนม่วง มาร่วมทำกิจกรรม “สามัคคีสร้างสุข ปลดทุกข์ยุคโควิด 19” ด้วยการถอดกล้า มาปักดำนาด้วยมือ ต่างอิ่มอกอิ่มใจ ทั้งได้ดำนา และได้สร้างกุศล สร้างสุขร่วมกัน

วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง โนนม่วง ซึ่งเป็นวัดที่กำลังถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ จากทำเลที่ตั้งอยู่ข้างลำห้วยวะ มาบรรจบกับลำห้วยสำราญ เป็นต้นของลำห้วยสำราญ ที่ไหลเจ้าสู่เมืองศรีสะเกษ ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จากความร่วมมือของชาวบ้าน ชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ป่า ร่วมกับทางวัด เป็นวัดที่กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของป่าไม้ ว่าแท้จริงแล้ว มนุษย์อยู่ได้เพราะป่า แม้ว่าจะมีบ้านใหญ่โต สุดท้ายก็โหยหาพากันไปเที่ยวหาธรรมชาติ ไปเที่ยวป่า ลำห้วย สายน้ำ ลำธาร วัดจึงได้อนุรักษ์ป่า ลำห้วยให้สะอาดเป็นหลัก จัดทำสะพานแขวนข้ามป่า ที่ไม่ยอมตัดต้นไม้ กลายเป็นที่ ท่องเที่ยว จุดเช็คอิน ปลูกต้นดอกกะเจียวไว้เพื่อการศึกษา ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดชัยภูมิ ในป่าไม้มีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากมาย ทุกวันก็มักจะมีประชาชนแวะเวียนมาทำบุญ เดินชมธรรมชาติของป่าไม้นานาพันธ์ สูดอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่แวะเวียน มาปลูกต้นไม้เพิ่มเติม พร้อมกับการมาปล่อยปลาลงในลำน้ำตามธรรมชาติเพื่อเป็นการทำบุญด้วย

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ