ตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 10 จังหวัดอีสานตอนล่าง

43

ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จัดมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง ด้วยนวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรี  10 จังหวัด อีสานตอนล่าง

วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชาสมบัติ 60 ปี  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาว จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 โดยในงานได้มีจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม การนวดแผนไทย การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น  เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวในพื้นที่ 10 จังหวัดอีสานตอนล่าง โดยในวันนี้ได้มี นายวัฒนา พุฒิชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

นางสาว จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 นี้ เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั้ง 10 จังหวัดอีสานตอนล่าง ที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาจำหน่ายและสาธิตวิธีการผลิตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพให้มั่นคง สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมช็อป ชิม ชม ในงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่คนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ