มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนสัญจร

71

มหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนสัญจร นำร่องอำเภอกันทรลักษ์ ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนระดับอำเภอเป็นปีแรก

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดมหกรรม วัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 สัญจร อ.กันทรลักษ์ โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธี ณ บริเวณตลาดวัฒนธรรมโบราณวัดศิริวราวาส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า อ.กันทรลักษ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอำเภอน่าอยู่อันดับที่ 9 ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมผลิตพืชผลออกจำหน่ายที่สำคัญของจัหวัดศรีสะกษ เช่น ทุเรียน งาะ ลำไย สะตอ ลิ้นจี่ ยางพารา และผักสวนครัว เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สำคัญ อาธิ ผามออีแดง น้ำตกวังใหญ่ น้ำตกภูลออ สวนผลไม้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ภาพสลักนูนต่ำ รูปแกะสลักโบราณบริเวณผามออีแดง ปราสราทโดนตวล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ 3 เผ่า คือ ส่วย เขมร ลาว ที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริม เกียรติภูมิของประเทศ เสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรี ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยใช้มิติหงวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียนระดับอำเภอเป็นปีแรก เป็นการดำเนินการโดยใช้พลัง บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) ของอำเภอกันทรลักษ์มาเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่

ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ การแสดงวงโปงลาง การแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น

/////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ