หนองคาย-ไหว้หลวงพ่อพระใสและสักการะพระธาตุกลางน้ำกันคึกคัก

32

พุทธศาสนิกชนไทยและนักท่องเที่ยว ทำบุญไหว้หลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย สักการะพระธาตุกลางน้ำและพระธาตุหลวงหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง ในช่วงวันหยุดยาววันที่ 3 กันอย่างเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

บรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยววันที่ 3 ของวันหยุดยาวที่จังหวัดหนองคาย ยังคงคึกคัก มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่ม มาทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว

โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้ภายในวัดโพธิ์ชัยคึกคักไปด้วยชาวไทยและชาวลาว ตลอดทั้งวัน มีทั้งเดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระใส , ถวายสังฆทาน , ทำบุญถวายระฆัง และทำบุญซื้อที่ดินให้วัด ก่อนเดินทางกลับยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระใส เพื่อนำไปบูชาและฝากญาติพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางวัดได้ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือไว้บริการ และมีเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าไหว้หลวงพ่อพระใสที่อยู่ภายในพระอุโบสถ

อีกจุดหนึ่งคือที่องค์พระธาตุกลางน้ำ ที่จมอยู่ในแม่น้ำโขง ที่ชุมชนวัดธาตุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพิธีลอยอังคารเถ้าอัฐิหลวงพ่อคูณ วันนี้ตลอดทั้งวันได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศ โดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคอีสาน เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำ มีทั้งลงเรือเพื่อไปสักการะพระธาตุกลางน้ำที่โผล่พ้นน้ำเพียงเล็กน้อยไม่ถึงครึ่งเมตรอย่างใกล้ชิด จนบางครั้งเรือที่ให้บริการต้องรอคิวเพื่อนำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำ ในขณะที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนจะสักการะพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำองค์จำลอง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทน นอกจากนี้บางครอบครัวยังได้มีการปล่อยเต่า ปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่ออีกด้วย.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย