เลย-ชาวไทยภูเขาเกือบสามร้อยคนร่วมแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา”ตูบค้อเกมส์”

48

อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา”ตูบค้อเกมส์” มีประชาชนชาวไทยภูเขาเข้ารวมแข่งขันพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมกว่า 300 คน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ก.ย.2563 ณ สนาม ร.ร.บ้านตูบต้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ประจำปี 2563 “ตูบค้อเกมส์” มีนายมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายกล่าวต้อนรับ ว่าการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลยประจําปี 2563 รูปคอเกม จัดขึ้นในวันที่ 6 ก.ย. 2563 ซึ่งมีชาวไทยภูเขา ชนเผ่าม้ง จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยบ้านตูบค้อหมู่ 6 และบ้านตูบค้อหมู่ที่ 12 ต. กกสะทอน อ. ด่านซ้าย จ. เลย ซึ่งกกสะทอนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคืออุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภูลมโลเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,664 เมตรและเป็นสถานที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือสมญานามดอกซากุระเมืองไทยออกดอกสีชมพูสวยงามพื้นที่ 1,200 ไร่ มากกว่า 1 แสนต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานการแข่งขัน การ กีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเลย ประจําปี 2563 ว่า การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ จัดการแข่งขัน ต่อมาเมื่อปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบให้กรมพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันซึ่งในปีนี้กรมพลศึกษาได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ดำเนินการแข่งขันใช้ชื่อการแข่งขันว่า”ตูบค้อเกมส์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทยภูเขา และสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย สุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่มีความสนใจและแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย นำประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ในกลุ่มของตน เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขามีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายมีสุขภาพชีวิต เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงในด้านยาเสพติด จากกลุ่มชาวไทยภูเขา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาให้ยาวนานสืบไป ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่บ้านตูบค้อหมู่ที่ 6 และบ้านตูบค้อหมู่ที่ 12 ต. กกสะทอนอ. ด่านซ้าย จ. เลย ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 284 คน แยกเป็นนักกีฬาชาย 140 คนนักกีฬาหญิง 88 คน และเจ้าหน้าที่ทีม 56 คน จัดการแข่งขันกีฬาสากล 5 ชนิดได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองคู่ชาย-คู่หญิง ชักกะเย่อทีมผสมชาย-หญิง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก 4 ชนิดกีฬาได้แก่ ยิงหน้าไม้ พุ่งหอก ซัดขว้างมีดสั้น และเป่าลูกดอก

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย