หนองคาย-น้ำโขงเริ่มลดเทศบาลน้ำยังท่วม

11

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เริ่มลดลงหลังขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ ในขณะที่น้ำท่วมถนนซอยและบ้านเรือนประชาชนที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหนองคายยังคงท่วมขังอยู่ เนื่องจากคืนที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำจากรอบนอกไหลเข้ามาสมทบ

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เริ่มมีระดับลดลงหลังจากขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน จนมีระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 8.84 เมตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 36 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 3.36 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ หากไม่มีฝนตกหนักทางตอนเหนือและในพื้นที่อีก

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนภายเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น ยังคงมีน้ำท่วมอยู่  แม้ว่าจะมีการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำ เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่ ประกอบกับมีน้ำจากเขตรอบนอกได้ไหลเข้าลำห้วยสะพานทองที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองหนองคาย โดยเฉพาะที่ดอนโพธิ์ซอย 2 ยังคงทำให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและท่วมถนนสูง 30 – 40 ซม. เป็นระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร รถเล็กสัญจรได้อย่างลำบาก เทศบาลเมืองหนองคาย เร่งเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย