ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกกรรมการแม่บ้านมหาดไทย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารพ่อแม่และเด็กพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

16

13 ส.ค.63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้มอบสิ่งของให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กพิการ ,จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเรียนร่วม,เด็กพิเศษ รวมทั้งผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโภชนาการที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กนักเรียน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติรู้จักการแบ่งปัน และมีเมตตาต่อผู้อื่น

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน