สงขลา-บรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

25

บรรยากาศวันแรกของการเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 6 แห่ง ยังไม่สามารถเปิดเรียนเต็มรูปแบบได้ยังคงเรียนแบบนิวนอร์มอลเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ครูนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการป้องกันโควิด19 โดยจะเริ่มเปิด เรียนเรียน On-Site เต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่17 สิงหาคมนี้

บรรยากาศในวันแรกที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ จ.สงขลา ยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังไม่สามารถเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

เช่นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 6 แห่ง ในวันนี้ยังคงจัดการการเรียนการสอนแบบนิวนอร์มอล โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนสลับกันเรียนคนละวันเหมือนเดิมและยังคงเว้นระยะห่างในห้องเรียน

โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง6 แห่งจะเริ่มเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด19 ให้ปลอดภัยที่สุดทั้งสถานที่ ตัวนักเรียนและครูในการจัดการเรียนการสอบเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง6แห่งได้มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้นเช่นโรงเรียนเทศบาล2บ้านหาดใหญ่ มีระบบการคัดกรองสูงสุดตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียน ทั้งครูนักเรียนต้องสวมหนักกากอนามัย นักเรียนต้องล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ใช้เครื่องสแกนวัดไข้ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างรองเท้า และตั้งจุดสแกนไทยชนะ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบในวันที่ 17 สิงหาคม

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา