เลย-พลังน้ำใจชาวฟุตบอลเมืองเลยร่วมกิจกรรมการกุศลช่วยโรงเรียน/นักเรียนที่ประสบอุทกภัย

59

เลย-พลังน้ำใจชาวฟุตบอลเมืองเลยร่วมกิจกรรมการกุศลช่วยโรงเรียน/นักเรียนที่ประสบอุทกภัย
อ.เมืองเลย จ.เลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ”TOT”ทีมฟุตบอลร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล มอบเงินและสิ่งของช่วยโรงเรียนที่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 ส.ค.2563 ณ สยามฟุตบอล ร.ร.บ้านสูบ หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย นายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ผู้ประสานกิจกรรม ทีมฟุตบอล TOT ทีมฟุตบอลคนรักฟุตบอล ทีมลิเวอร์พูลเมืองเลย โรงพิมพ์”โลโก้ไทย” จ.เลย ร่วมจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลการกุศลเพื่อ มอบเงิน อุปกรณ์การกีฬา และสิ่งของ ช่วยโรงเรียน/นักเรียน ที่ผู้ประสบอุทกภัย มีนายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ รับมอบ

นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ กล่าวว่า จากการที่วันที่ 1 -2 ส.ค.2563 จ.เลยหลายอำเภอประสบกับภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งจนเกิดเป็นอุทกภัยหนักซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ บ้านสูบทั้งหมู่ 1 และ หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย ได้รับผลกระทบต่อประชาชน เรือกสวน ไร่นา พื้นที่การเกษตร จำนวนมาก นอกจากบ้านเรือนราษฎร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทรัพย์สิน เงินทองของประชาชน แล้ว วัดและโรงเรียนบ้านสูบก็ได้รับความเสียหายด้วย สร้างความเสียหายทั้งเครื่องเขียน แบบเรียน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งงบประมาณของทางราชการไม่เพียงพอต่อการซื้อ ซ่อม สิ่งของที่เสียหายได้ การที่ทีมฟุตบอลต่างๆ ของจังหวัดเลยมาลงแข่งฟุตบอลอาวุโสหรือ VIP เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีที่ดี แล้วยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และเป็นจิตอันเป็นกุศลสาธารณะ สมทบทุนทรัพย์และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นของโรงเรียนและ นักเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด หน้าที่ การงานอะไร ล้วนมีน้ำใจอันดรงาม” คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอขอบคุณมาก

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย