สุรินทร์-งามไส้อบต.หนองขวาว ชาวบ้านสุดทนไม่ไหวถนนเส้นทางระยะเพียง100เมตร

24

สุรินทร์-งามไส้ อบต.หนองขวาว ชาวบ้านสุดทนไม่ไหวถนนเส้นทางระยะเพียง100เมตรพอฝนตกน้ำท่วมขังยังทำเมินมีเงินงบจ่ายขาดนับ 60 กว่าล้านไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ล่าสุดชาวบ้านช่วยกันรวบรวมเงินได้นำหินคลุกมาลงพร้อมกับปรับเกรดให้ชาวบ้านและลูกหลานได้สัญจรไปมาสะดวก

วันนี้ (12 ส.ค.2563)ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้มีกลุ่มเด็กนักเรียนและกลุ่มชาวบ้านจำนวน 30 กว่าคน ได้นำเงินที่ร่วมบริจาคกันไปซื้อหินคลุกมาเทลงในเขตพื้นที่บ้านหนองไฮ ไปยังบ้านหนองเหล็ก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ในระยะทาง 100 เมตร หลังจากที่ชาวบ้านและเด็กนักเรียนใช้สัญจรกันนั้น ชาวบ้านและเด็กนักเรียนต้องทุกข์ทรมานมานาน ประกอบกับลูกหลานสัญจรไปมาโรงเรียนไปมาลำบาก ช่วงเวลาฝนตกฟ้าร้องจะมีน้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบ่อจนเป็นที่รำคาญกับผู้คนที่เดินทางสัญจรเป็นอย่างมาก

ชาวบ้านหนองเหล็ก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ผู้นำชาวบ้านตลอดจนกลุ่มหนุ่มสาวเด็กเยาวชนที่พากันได้สละเงินคนละร้อยสองร้อยเพื่อที่จะซื้อหินคลุกมาลงให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาและลูกหลานที่ได้เดินทางมาโรงเรียน เพราะที่ผ่านมามันใช้การไม่ได้จริง ๆ และเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขทั้งที่เส้นทางดังกล่าว จะเข้ามาก็ต้องผ่านบ้านนายสมาน ปิ่นแก้ว นายกอบต.หนองขวาว ซึ่งตนเองก็ไม่เข้าใจกับการทำงานของ อบต.หนองขวาว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ลงมือทำอะไรเลยรู้สึกเสียดายที่ผ่านมาไม่พากันลงมือทำอะไรเลย

ทางด้านนาย ชูชาติ  รึกรือหาญ รองประธานสภาอบต.หนองขวาว หลังจากที่เสร็จจากการประชุมสภาก็ได้เดินทางมาค้าขายไก่อบโอ่งบริเวณเส้นทางบ้านเขนก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 ญัติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564รับรองประมาณการราคางานก่อสร้างประกอบร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 รับรองรายการงานประชุมสมัยสามัญสมัยที่2/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งนายชูชาติ ได้กล่าวถึงจะประชุมไปแล้วก็ไม่เป็นผลอะไร ทุกวันนี้ชาวบ้าน ต.หนองขวาว จำนวน 17 หมู่บ้านเอือมระอากับ อบต.หนองขวาว มาก เพราะตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเงินจ่ายขาดที่คงเหลือเกือบ 60 ล้าน ไม่ลงมือทำอะไรกันเลยชาวบ้านก็บ่นกันทุกหย่อมหญ้า ในส่วนสมาชิกฯ ก็ทำตามหน้าที่แต่ละหมู่ตามที่พี่น้องประชาชนร้องมาแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะต้องสอบถามผู้บริหารเอาดูครับผมไม่อยากอธิบายเพราะสมาชิกอบต.ทุกหมู่ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ดีสาเหตุและประเด็นถ้าพูดไปเดี๋ยวเขาก็จะมาต่อว่าผมอีก

สำหรับอบต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีทั้งหมด 17 หมู่บ้านตลอดระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา ได้มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งการก่อสร้างน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่จำนวนเงิน 3 ล้านเจ็ดแสนบาท มาหลายแห่งที่ไม่สามารถเปิดใช้การได้เส้นทางสัญจรไปมาก็ลำบากในเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปพูดถึงสาเหตุก็เนื่องจากว่าผู้บริหารทำงานขัดขากันกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่บางคนถึงกับเอือมระขอตัวย้ายไปอยู่ที่อำเภออื่นก็มี

นายสมาน ปิ่นแก้ว นายกอบต.หนองขวาว เบอร์โทรศัพท์ 084-4112177

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์..รมิตา สิงหเสรี